Onder water is alles anders. Daar is een vloeibare wereld, waarin de dingen zich onvoorspelbaar gedragen, zweven en dansen, ontsnappend aan de zwaartekracht. Vrouwenlichamen in volle bloei. Bloemen op de rand van vergaan, al bijna een herinnering aan wat ooit mooi was. Samen scheppen zij een nieuw universum waarin niets precies is wat het is, waarin alles in elkaar overvloeit en met elkaar samenhangt.