Een rode draad door Sjoukje’s werk is bloemen. Eerst fotografeerde ze dagelijks de verdorrende tulpen in het vondelpark, ze legde de sterfelijkheid vast in al haar droeve schoonheid. Inmiddels plant en verzamelt ze haar bloemen, en volgt ze ze van dag tot dag. Op zoek naar het moment waarop de nerven, de kleuren, het licht en de vormen precies dat verbeelden wat haar voor ogen staat.